Η εγγύηση για τα προϊόντα μας είναι:

• 2 χρόνια για λευκές συσκευές.

• 2 χρόνια, με επέκταση εγγύησης +3 χρόνια για λέβητες αερίου.

• 1 χρόνο για επιτραπέζιες συσκευές υγραερίου.

• 1 χρόνο για ψησταριές υγραερίου.

• 1 χρόνο για θερμάστρες ξύλου, πετρελαίου, pellet, υγραερίου, ηλεκτρικές.

• 1 χρόνο για επαγγελματικές συσκευές.

• 3 μήνες για λάμπες συσκευών.

Βασική προϋπόθεση είναι η ορθή χρήση και εγκατάσταση των συσκευών βάση των οδηγιών χρήσης και εγκατάστασης, καθώς επίσης και της ισχύουσας νομοθεσίας εγκατάστασης. Σε περίπτωση όπου δεν τηρούνται τα παραπάνω η συσκευή τίθεται εκτός εγγύησης.

Για οποιοδήποτε ελαττωματικό προϊόν απευθύνεστε στο τμήμα service, ηλεκτρονικά στην διεύθυνση service@thermogatz.gr, περιγράφοντας το πρόβλημα το οποίο θα συνοδεύεται με την απόδειξη αγοράς όπου θα αναφέρετε το μοντέλο της συσκευής, ή και τηλεφωνικά Δευτέρα με Παρασκευή 08:30 έως 16:30 στο 2310698448 (εσ.522) και θα σας δοθούν οδηγίες ανά περίπτωση.

Επισκευές εντός και εκτός εγγύησης πραγματοποιούνται:

1. από τους κατά τόπους συνεργάτες μας,

2. από εξειδικευμένο τεχνικό καθ’ υπόδειξη του τελικού καταναλωτή,

3. στο τμήμα σέρβις της έδρας μας.

Για αποστολή προϊόντων προς εμάς, ενημερώνεστε από το τμήμα service για τον τρόπο, το μέσω και τα έξοδα αποστολής.

Ο χρόνος επισκευής εξαρτάται από το είδος της βλάβης και την διαθεσιμότητα των ανταλλακτικών.

Σε περίπτωση που η συσκευή είναι πέραν επισκευής ή το ανταλλακτικό δεν είναι διαθέσιμο σε εύλογο χρονικό διάστημα, τότε η συσκευή αντικαθίσταται.

Πίστωση προϊόντων, βάσει του Ν.2251/1994 (όπως τροποποιήθηκε από την Κ.Υ.Α. Ζ1-891/2013), δύναται για επιστροφές εντός 14 ημερών από την αγορά και αφού επιστραφούν αχρησιμοποίητα και με άρτια την συσκευασία τους.