Η THERMOGATZ θα παραμείνει κλειστή από 5 έως 16 Αυγούστου. Καλό Καλοκαίρι!

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ & ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

Οι παρόντες όροι, προϋποθέσεις και συμφωνίες εφαρμόζονται επί όλων των συναλλαγών που θα πραγματοποιηθούν μέσα από το ηλεκτρονικό Κατάστημα της Επιχείρησης μας με την επωνυμία «THERMOGATZ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», αριθμός ΓΕΜΗ: 167868704000, Α.Φ.Μ. 801997631, ΔΟ.Υ. ΦΑΕ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, με έδρα στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης, 9ο χλμ. Π.Ε.Ο. Θεσσαλονίκης – Κιλκίς, τηλέφωνο: 2310698448, φαξ: 2310808035 και email: «sales@thermogatz.gr». 

Οι παρακάτω όροι, προϋποθέσεις και συμφωνίες καλύπτουν την πώληση αγαθών και προϊόντων μέσα από το ηλεκτρονικό μας κατάστημα. Κατά συνέπεια, κάθε χρήστης, ο οποίος δεν συμφωνεί με αυτούς τους όρους, οφείλει να μην κάνει χρήση του ηλεκτρονικού μας καταστήματος και να απέχει από οποιαδήποτε συναλλαγή με αυτό.

Οι εν λόγω όροι, προϋποθέσεις και συμφωνίες μπορούν να μεταβληθούν οποτεδήποτε από την Επιχείρηση μας για αυτό και ο εκάστοτε Χρήστης οφείλει να ελέγχει αυτούς προτού πραγματοποιήσει συναλλαγή μέσα από το ηλεκτρονικό μας κατάστημα.

Οι παρόντες όροι χρήσης και συναλλαγών καταργούν κάθε προηγούμενη εμπορική πολιτική.

 

1. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ, ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΜΑΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ.

Όλοι οι έμποροι, οι οποίοι διαθέτουν φυσικό ή ηλεκτρονικό κατάστημα – επιχείρηση έχουν πρόσβαση στην Ιστοσελίδα μας και τα δικαιώματα και υποχρεώσεις, που αναφέρονται κατωτέρω.

Όσοι το επιθυμούν, μπορούν ελεύθερα να επισκεφθούν τους διαδικτυακούς τόπους της Επιχείρησης μας με την επωνυμία (domain name): «www.thermogatz.gr» και «www.b2b.thermogatz.gr» .

Προκειμένου όμως για την χρήση των υπηρεσιών του ηλεκτρονικού μας καταστήματος και ιδίως για την σύναψη συμβάσεων αγοραπωλησίας με την Επιχείρηση μας με σκοπό την πώληση προϊόντων από εμάς σε τρίτους απαιτείται η κάτωθι διαδικασία, η οποία θα πρέπει να ολοκληρώνεται πριν την υποβολή παραγγελίας προϊόντος.

Εφόσον Επισκέπτης της Ιστοσελίδας μας επιθυμεί να προχωρήσει σε αγορά κάποιου ή κάποιων εκ των προϊόντων μας τότε είναι υποχρεωμένος να συμπληρώσει την προδιαμορφωμένη από εμάς αίτηση στην οποία απαιτείται η καταχώριση της έγκυρης ηλεκτρονικής διεύθυνσης του Επισκέπτη, Α.Φ.Μ., όνομα, επίθετο, πλήρης διεύθυνση και ένας κωδικός (Διαδικασία Login – Δημιουργία λογαριασμού). Ο κωδικός (Password) που καταχωρεί κατ’ επιλογήν του ο Επισκέπτης πρέπει να είναι μοναδικός και εξατομικευμένος και χρησιμεύει στην πιστοποίηση των στοιχείων του αντισυμβαλλομένου της Επιχείρησης μας. Η φύλαξη της μυστικότητας του κωδικού αυτού είναι αποκλειστική υποχρέωση του πελάτη, καθώς η Επιχείρηση μας δεν γνωρίζει τον κωδικό αυτό και μπορεί μόνον μέσα από την διαδικασία του reset να του αποδώσει καινούριο κωδικό.

Στην αίτηση αυτή ο επισκέπτης υποχρεούται να συμπληρώσει τα αληθή του στοιχεία. Ο επισκέπτης φέρει αποκλειστικά την ευθύνη για την αλήθεια, την εγκυρότητα, ακρίβεια, πληρότητα και ενημέρωση των στοιχείων που καταχωρεί ως στοιχεία του στην αίτηση, και είναι μόνος υπαίτιος για τις τυχόν ποινικές συνέπειες από την δήλωση ψευδών ή ανύπαρκτων στοιχείων.

Μετά την ολοκλήρωση της εγγραφής, ο διαχειριστής της σελίδας επεξεργάζεται και ελέγχει τα γνωστοποιηθέντα στοιχεία και έγκειται στην διακριτική του ευχέρεια, να εγκρίνει ή να απορρίψει την αίτηση εγγραφής, σε περίπτωση π.χ. αρνητικών οικονομικών δεδομένων του δυνητικού πελάτη μας, ώστε να εισέρχονται οι πελάτες μας στην Ιστοσελίδα μας. Εφόσον εγκριθεί η αίτηση, οι πελάτες μας λαμβάνουν ηλεκτρονικό μήνυμα καλωσορίσματος και έχουν απρόσκοπτη πρόσβαση στις υπηρεσίες μας.

Σε περίπτωση που οι πελάτες μας επιθυμούν να λαμβάνουν ενημερωτικό δελτίο – επιστολή από εμάς (newsletter) στην προσωπική τους ηλεκτρονική διεύθυνση, τότε θα πρέπει να το δηλώσουν μέσω του ειδικού συνδέσμου που υπάρχει στην ιστοσελίδα μας. Σε περίπτωση που δεν επιθυμούν αποστολή ενημερωτικού δελτίου, αρκεί να το δηλώσουν με τον τρόπο που στην ιστοσελίδα μας αναφέρεται ή μπορούν να καταργήσουν την εγγραφή (unsubscribe) κάνοντας επιλογή του σχετικού σημείου μέσα από οποιοδήποτε ενημερωτικό δελτίο (newsletter) έχουν λάβει. Από τη στιγμή εκείνη, δεν θα ξεκινά ή θα σταματά αυτόματα η περαιτέρω και για το μέλλον αποστολή άλλων ενημερωτικών δελτίων – επιστολής από εμάς προς τον συγκεκριμένο πελάτη.

 

2. ΕΙΚΟΝΙΖΟΜΕΝΑ ΠΡΟΣ ΠΩΛΗΣΗ ΑΓΑΘΑ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΑ.

Η Επιχείρησή μας καταβάλει κάθε προσπάθεια ώστε τα εικονιζόμενα / εμφανιζόμενα προς πώληση αγαθά ή προϊόντα στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα να απεικονίζονται όσο το δυνατόν πιο άρτια και ο καταναλωτής να έχει πλήρη γνώση και εικόνα αυτών. Ωστόσο η Επιχείρηση μας επιφυλάσσεται και δεν δεσμεύεται για ενδεχόμενα τυπογραφικά λάθη ή άλλα σφάλματα που έγιναν εκ παραδρομής ή εκ σφάλματος τρίτων προσώπων ή εκ παρεμβάσεως τρίτων προσώπων ή εκ λόγων ανωτέρας βίας. Ειδική μνεία γίνεται αναφορικά στα χρώματα των προς πώληση προϊόντων, καθώς καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε αυτά να αποδίδονται στην μεγαλύτερη δυνατή ακρίβεια, ωστόσο αποκλίσεις στους ίδιους χρωματικούς τόνους είναι δυνατόν να υφίστανται.

Οι τιμές των προϊόντων μας μπορούν να αλλάξουν οποτεδήποτε χωρίς καμία προγενέστερη ειδοποίηση.Οι αναγραφόμενες τιμές των προϊόντων μας είναι η προτεινόμενη λιανική τιμή τους για όσους επισκέπτονται απλά την Ιστοσελίδα μας. Για τους πελάτες μας, οι οποίοι εισέρχονται στην Ιστοσελίδα μας με τους Κωδικούς τους, οι αναγραφόμενες τιμές είναι αυτές μετά την έκπτωση χονδρικής και άνευ Φ.Π.Α.

 

3. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ.

Η Επιχείρηση μας συμμορφώνεται πλήρως σε κάθε ισχύουσα νομοθετική διάταξη. Κάθε πληροφορία που παρέχεται στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα παρέχεται «όπως ακριβώς είναι» χωρίς καμία απολύτως εγγύηση κανενός είδους.

Δεδομένης της φύσης και του όγκου του Διαδικτύου, υπό οποιεσδήποτε συνθήκες και ανεξάρτητα από την ύπαρξη ή όχι υπαιτιότητας, η ιστοσελίδα μας δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιασδήποτε μορφής ζημία υποστεί ο επισκέπτης/χρήστης των σελίδων, επιλογών, υπηρεσιών και περιεχομένων της ιστοσελίδας μας την οποία και επισκέπτεται ελεύθερα. Τα περιεχόμενα της ιστοσελίδας μας παρέχονται «όπως ακριβώς είναι» χωρίς καμία εγγύηση εκπεφρασμένη ή και συνεπαγόμενη με οποιοδήποτε τρόπο. Στο μέγιστο βαθμό και σύμφωνα με το νόμο, η ιστοσελίδα μας αρνείται όλες τις εγγυήσεις εκπεφρασμένες ή και συνεπαγόμενες, συμπεριλαμβανομένων, όχι όμως περιοριζόμενων σε αυτό, αυτών, οι οποίες συνεπάγονται την εμπορευσιμότητα και την καταλληλότητα για ένα συγκεκριμένο σκοπό.

Η ιστοσελίδα μας δεν εγγυάται ότι οι σελίδες, οι υπηρεσίες, οι επιλογές και τα περιεχόμενα θα παρέχονται χωρίς διακοπή, χωρίς σφάλματα και ότι τα λάθη θα διορθώνονται. Επίσης η ιστοσελίδα μας δεν εγγυάται ότι η ίδια ή οποιαδήποτε άλλη συγγενική ιστοσελίδα ή οι εξυπηρετητές («servers») μέσω των οποίων αυτές τίθενται στη διάθεσή των επισκεπτών/χρηστών/μελών, δεν περιέχουν "ιούς" ή άλλα επιζήμια συστατικά. Η ιστοσελίδα μας δεν εγγυάται σε καμία περίπτωση την ορθότητα, την πληρότητα ή και διαθεσιμότητα των περιεχομένων, σελίδων, υπηρεσιών, επιλογών ή τα αποτελέσματά τους. Το κόστος των ενδεχόμενων διορθώσεων ή εξυπηρετήσεων, το αναλαμβάνει ο επισκέπτης/χρήστης/μέλος και σε καμία περίπτωση η ιστοσελίδα μας.

 

4. ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ.

Εφόσον έχει ακολουθηθεί η ως άνω αναφερθείσα διαδικασία αναφορικά σε παραγγελία, τότε και εφόσον φυσικά ο Πελάτης το επιθυμεί, μπορεί να προχωρήσει σε αγορές προϊόντων από το Ηλεκτρονικό μας Κατάστημα.

Αφού επιλέξει το προϊόν ή τα προϊόντα που τον ενδιαφέρουν, ο Πελάτης παραγγέλνει αυτό/αυτά, συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα που υπάρχει στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα. Η Επιχείρηση μας ουδεμία παρέμβαση δύναται να ασκήσει στα δεδομένα που καταχωρεί ο Πελάτης, τα οποία εκλαμβάνει ως ορθά και αληθή, επιφυλασσόμενη κάθε νόμιμου δικαιώματος της σε περίπτωση που διαπιστώσει ότι αυτά είναι πλαστά, ψευδή ή ανυπόστατα. Στην αίτηση αυτή ο Πελάτης υποχρεούται να συμπληρώσει τα αληθή του στοιχεία. Ο Πελάτης φέρει αποκλειστικά την ευθύνη για την αλήθεια, την εγκυρότητα, ακρίβεια, πληρότητα και ενημέρωση των στοιχείων που καταχωρεί ως στοιχεία του στην αίτηση, και είναι μόνος υπαίτιος για τις τυχόν ποινικές συνέπειες από την δήλωση ψευδών ή ανύπαρκτων στοιχείων. Με την συμπλήρωση των στοιχείων αυτών και την αποστολή τους στην Επιχείρηση μας, ο Επισκέπτης καταχωρείται στην Επιχείρηση μας.

Σε περίπτωση που Πελάτης μας επιθυμεί την διαγραφή του τότε μπορεί να μας το δηλώσει εγγράφως μέσω mail στο sales@thermogatz.grή να προχωρήσει και ο ίδιος μόνος του στη διαγραφή του μέσα από τις ρυθμίσεις του λογαριασμού του.

Σε κάθε περίπτωση, απαιτείται πριν την υποβολή της παραγγελίας η προαποδοχή των παρόντων όρων, προϋποθέσεων και συμφωνιών ώστε να ολοκληρωθεί η διαδικασία της υποβολής της παραγγελίας. Με την σήμανση αυτή ο Πελάτης δηλώνει ρητά και ανεπιφύλακτα ότι πριν την υποβολή της παραγγελίας του έλαβε γνώση αυτών καθώς επίσης και ότι γνωρίζει και αποδέχεται ότι εν λόγω παραγγελία ενέχει υποχρέωση πληρωμής σε εμάς του τιμήματος των παραγγελθέντων προϊόντων. Ακολούθως η παραγγελία περιέρχεται αυτόματα στην Επιχείρηση μας. Μέχρι την στιγμή αυτή, υφίσταται πρόταση του Πελάτη για τη σύναψη σύμβασης αγοράς.

Μόλις η Επιχείρηση μας αποστείλει στον Πελάτη την επιβεβαίωση περιέλευσης και αποδοχής σε αυτήν της παραγγελίας του, η οποία έχει μορφή email, τότε η παραγγελία θεωρείται ληφθείσα από την Επιχείρηση μας. Ο Πελάτης λαμβάνει ειδική προς τούτο ενημέρωση αναλόγως του τρόπου επικοινωνίας που έχει επιλέξει, στην οποία αναφέρονται τα στοιχεία του πελάτη, η παραγγελία, το κόστος της καθώς και το προηγούμενο υπόλοιπο, εφόσον υπάρχει, όπως αυτό προκύπτει από το σύστημα erp, με το οποίο είναι συνδεδεμένη η επιχείρηση μας και ενημερώνεται από την καρτέλα ενός εκάστου των πελατών. Από την στιγμή αυτή η ενοχική σύμβαση της πώλησης μεταξύ της Επιχείρησης μας και του Πελάτη θεωρείται συναφθείσα και το προηγούμενο υπόλοιπο αναγνωρισμένο, δημιουργώντας σχετικές αξιώσεις για τα συμβαλλόμενα μέρη.

Σε περίπτωση που ο Πελάτης διαπιστώσει το οποιοδήποτε λάθος στην παραγγελία του, τότε οφείλει ΑΜΕΣΩΣ να ενημερώσει εγγράφως την Επιχείρηση μας μέσω e-mail στην διεύθυνση sales@thermogatz.gr ώστε να διορθωθούν τα τυχόν λανθασμένα στοιχεία και να επικαιροποιηθεί ορθά η παραγγελία, καθώς με τα στοιχεία που μας έχει δώσει,οφείλει να γίνει η παράδοση του προϊόντος.

 

5. ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ.

Προκειμένου η Επιχείρηση μας να εξασφαλίσει την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση των πελατών της, αναγράφει δίπλα σε κάθε προς πώληση προϊόν την ένδειξη «Διαθέσιμο», αν αυτό βρίσκεται σε απόθεμα ή την ένδειξη «Αναμένεται», σε περίπτωση που το προϊόν εμφανίζεται μεν στον ηλεκτρονικό μας χώρο, ωστόσο δεν βρίσκεται σε διαθεσιμότητα προς πώληση στους πελάτες μας ή αντίστοιχα «Κατόπιν παραγγελίας» ή «Μη Διαθέσιμο».

Ωστόσο, εξαιτίας ακριβώς της φύσης των ηλεκτρονικών συναλλαγών και της ταχύτητας που διέπουν αυτές, η Επιχείρηση μας επιφυλάσσεται για την διαθεσιμότητα των προϊόντων της, εάν αυτά δεν είναι διαθέσιμα κατά τον χρόνο υποβολής της παραγγελίας. Σε μία τέτοια περίπτωση, είτε η παραγγελία δεν θα γίνεται δεκτή από την Επιχείρηση μας, είτε, σε περίπτωση που το προϊόν εξαντληθεί μετά την ολοκλήρωση της παραγγελίας, η Επιχείρηση μας αναλαμβάνει την υποχρέωση να ειδοποιήσει άμεσα τον πελάτη με κάποιον από τους τρόπους που αυτός έχει επιλέξει και να ακυρώσει την συναλλαγή επιστρέφοντας στον Πελάτη το ποσό πληρωμής, αναλόγως του τρόπου πληρωμής. Και στις δύο περιπτώσεις η Επιχείρηση δεσμεύεται να προβαίνει στις ανωτέρω ενέργειες χωρίς υπαίτια καθυστέρηση.

Σε περίπτωση παραγγελίας αποτελούμενης από διάφορα μέρη, αν ένα από αυτά τα μέρη δεν βρεθεί διαθέσιμο, τότε η Επιχείρηση οφείλει να γνωστοποιήσει άμεσα αυτό στον Πελάτη. Ο Πελάτης δικαιούται χωρίς δικαιολογία και εφόσον η παραγγελία δεν μπορεί να υλοποιηθεί στο σύνολο της λόγω έλλειψης διαθεσιμότητας, να ακυρώσει την παραγγελία του, στέλνοντας email στο: sales@thermogatz.gr, η δε Επιχείρηση υποχρεούται να επιστρέψει το ποσό στον Πελάτη σε εύλογο χρονικό διάστημα από την λήψη του ακυρωτικού email και σε κάθε περίπτωση όχι μετά την παρέλευση 30 ημερών.

 

6. ΠΑΡΑΔΟΣΗ/ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ – ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ.

Ο τρόπος παράδοσης του παραγγελθέντος προϊόντος στον Πελάτη και οι ειδικότεροι όροι αυτού είναι οι εξής:

Το προϊόν παραδίδεται από την Επιχείρηση μας, σε Επιχείρηση Ταχυμεταφορών ή Μεταφορική Εταιρία, με χρέωση παράδοσης που βαραίνει τον Πελάτη,οι οποίεςΕταιρίες αναλαμβάνουν την παράδοση του προϊόντος στον τόπο που έχει ορίσει ο  Πελάτης.Η Επιχείρηση μας δεν αναλαμβάνει καμία απολύτως ευθύνη για καθυστερήσεις που τυχόν λάβουν χώρα από την Επιχείρηση Ταχυμεταφορών ή την Μεταφορική Εταιρία στο χρονικό διάστημα από την παράδοση του πράγματος σε αυτές, δεδομένου ότι η Επιχείρηση μας παραδίδει έγκαιρα προς αποστολή τα παραγγελθέντα προϊόντα στην Επιχείρηση ταχυμεταφορών ή στην Μεταφορική Εταιρία.Τα προϊόντα μεταφέρονται στον πελάτη από τις ως άνω Εταιρίες με δικά του έξοδα και δική του ευθύνη για τυχόν φθορές, που ήθελαν προκύψουν κατά την μεταφορά. Ο Πελάτης είναι αποκλειστικός υπεύθυνος για την ορθότητα, αλήθεια και πληρότητα των στοιχείων που ανέγραψε κατά τον προσδιορισμό του τόπου παράδοσης. Σε περίπτωση που ο τόπος αυτός είναι ψευδής ή δεν ανήκει στον Πελάτη τότε η Επιχείρηση μας επιφυλάσσεται για κάθε νόμιμο δικαίωμα της. Σε περίπτωση που η διεύθυνση παράδοσης δεν ανήκει στον Πελάτη  αλλά σε κάποιον Τρίτο («Τριγωνική Πώληση»), τότε ο Αγοραστής οφείλει να καταχωρήσει όλα τα απαραίτητα αιτούμενα στοιχεία στην σχετική προς τούτο φόρμα. Σε κάθε περίπτωση παράδοσης του προϊόντος  μέσω Επιχείρησης ταχυμεταφορών ή Μεταφορικής Εταιρίας, τόσο ο Αγοραστής όσο και ο Τρίτος (στην περίπτωση τριγωνικής πώλησης) οφείλει να επιδεικνύει σχετικό έγγραφο για την ταυτοποίηση του προσώπου, ενώ ειδικά για την περίπτωση που το προϊόν παραδίδεται σε κάποιον Τρίτο, ο οποίος λειτουργεί στο όνομα και για λογαριασμό του Αγοραστή, τότε ο τρίτος πρέπει να έχει σχετική εξουσιοδότηση για την παραλαβή του πράγματος, καθώς και σχετικό έγγραφο για την διαπίστωση της ταυτοπροσωπίας.

Επιπλέον, σε κάθε περίπτωση, κατόπιν συνεννοήσεως ηλεκτρονικά στην διεύθυνση sales@thermogatz.grή και τηλεφωνικά Δευτέρα με Παρασκευή 08:30 έως 16:30 στο 2310698448 , προβλέπεται η δυνατότητα παραλαβής από το Κατάστημά μας των προς αγορά προϊόντων από τον ίδιο τον Πελάτη ή από Τρίτο, ο οποίος θα λειτουργεί στο όνομα και για λογαριασμό του Αγοραστή και οφείλει να έχει σχετική εξουσιοδότηση για την παραλαβή του πράγματος και να επιδεικνύει σχετικό έγγραφο για την διαπίστωση της ταυτοπροσωπίας.

Επειδή σύμφωνα με το Νόμο, μετά την παραλαβή του πράγματος ο κίνδυνος μεταβαίνει στον Αγοραστή, ο Αγοραστής (ή ο Τρίτος, ο οποίος κατά τα ανωτέρω λειτουργεί στο όνομα και για λογαριασμό του Αγοραστή) οφείλει να ελέγχει επιμελώς το πράγμα που του παραδίδεται και να βεβαιώνει, υπογράφοντας το σχετικό έντυπο, ότι παρέλαβε το παραγγελθέν πράγμα και ότι το παραδοθέν σε αυτόν πράγμα είναι αυτό το οποίο παρήγγειλε και βρίσκεται σε άριστη κατάσταση.

 

7. ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΠΡΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗ/ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ.

Η Επιχείρησή μας οφείλει να παραδώσει για αποστολή το προς πώληση προϊόν, το οποίο εμφανίζεται στον ηλεκτρονικό μας χώρο και αναγράφει δίπλα την ένδειξη «Διαθέσιμο» (ετοιμοπαράδοτο προϊόν) μέσα σε μία (1) εργάσιμη ημέρα από την επιβεβαίωση πληρωμής. Σε περίπτωση που το προϊόν εμφανίζεται μεν στον ηλεκτρονικό μας χώρο, ωστόσο δεν βρίσκεται σε διαθεσιμότητα προς πώληση στους πελάτες μας και αναγράφει δίπλα του την ένδειξη «Αναμένεται» ή «Κατόπιν παραγγελίας» ή «Μη διαθέσιμο» (μη διαθέσιμο προϊόν), ο χρόνος παράδοσης για αποστολή του προϊόντος αυτού ποικίλλει και εξαρτάται από την ημερομηνία παραγγελίας του εκ μέρους μας από τον αντίστοιχο προμηθευτή κι την ημερομηνία αποστολής του από τον τελευταίο σε εμάς, αναλόγως την περίπτωση. 

Η Επιχείρησή μας οφείλει να παραδώσει το προϊόν στον Πελάτη το αργότερο σε τριάντα (30) ημέρες από την κατάρτιση της σύμβασης. Σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο προβλέπεται βάσιμα ότι η παράδοση της παραγγελίας θα καθυστερήσει από υπαιτιότητα της Επιχείρησης μας, τότε η Επιχείρηση μας θα ενημερώσει άμεσα προς τούτο τον Πελάτη και θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε η παραγγελία να παραδοθεί εντός σύντομου και εύλογου χρόνου στον Πελάτη. Σε κάθε άλλη περίπτωση, ιδίως και ενδεικτικά σε περίπτωση καθυστέρησης παράδοσης του πράγματος για λόγο που αφορά την Επιχείρηση Ταχυμεταφορών ή την Μεταφορική Εταιρία, η Επιχείρηση μας ουδεμία ευθύνη φέρει για την καθυστέρηση αυτή.

Η Επιχείρηση μας δεν ευθύνεται για καθυστερήσεις στην εκτέλεση της παραγγελίας (συμπεριλαμβανομένης της παράδοσης) που οφείλονται σε περιπτώσεις που δεν μπορούν να αποδοθούν σε υπαιτιότητα της Επιχείρησης μας ή οφείλονται σε γεγονότα ανωτέρας βίας. Σε περίπτωση που τα γεγονότα αυτά διαρκέσουν περισσότερο από 60 ημέρες, έκαστο από τα συμβαλλόμενα μέρη έχει δικαίωμα να καταγγείλει τη σύμβαση χωρίς δικαίωμα αποζημίωσης, ενώ η Επιχείρηση υποχρεούται, άμα τη γνωστοποίηση της καταγγελίας της σύμβασης, να επιστρέψει αμελλητί το ποσό του τιμήματος στον Πελάτη, αναλόγως του τρόπου πληρωμής αυτού.

 

8. ΚΟΣΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ –ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΩΝ.

Το κόστος για την μεταφορά / ταχυμεταφορά του παραγγελθέντος προϊόντος βαρύνει, όπως προαναφέρθηκε βαρύνει τον Πελάτη.

 

9. ΤΡΟΠΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ.

Ως τρόποι πληρωμής ορίζονται περιοριστικά οι κάτωθι:

A. Με χρήση πιστωτικής / χρεωστικής κάρτας.

Στην εν λόγω περίπτωση ο Πελάτης θα πραγματοποιεί την ηλεκτρονική συναλλαγή, συμπληρώνοντας τα αιτούμενα στοιχεία της κάρτας του, οπότε και η συναλλαγή θα εκτελείται μέσω της ιστοσελίδας της εκάστοτε Τράπεζας. Γίνονται δεκτές όλες οι χρεωστικές και πιστωτικές κάρτες. Ειδικά Σας επισημαίνουμε ότι η Επιχείρηση μας και η ιστοσελίδα μας δεν αποθηκεύει ούτε προσωρινά κανένα απολύτως στοιχείο της κάρτας Σας, καθώς αυτά αποθηκεύονται απευθείας στον server- εξυπηρετητή της Τράπεζας, η οποία και θα εκτελέσει την πληρωμή. Ειδικότερα, ξεκινώντας την διαδικασία της πληρωμής μεταβαίνετε αυτόματα στην σελίδα πληρωμών της Κάρτας / Τράπεζας, η οποία όμως έχει εικαστικά διαμορφωθεί από Εμάς.

Β. Με προκατάθεση σε έναν από τους κάτωθι αναφερόμενους τραπεζικούς λογαριασμούς της εταιρίας.

Ειδικότερα:

ΤΡΑΠΕΖΑ

IBAN

BIC Swift

ΝΟΜΙΣΜΑ

ALPHA BANK

GR96 0140 4870 4870 0200 2007 810

CRBAGRAA 

EUR

EURO BANK

GR35 0260 1910 0000 6020 0907 880

ERBKGRAA

EUR

ΠΕΙΡΑΙΩΣ GR08 0172 2650 0052 6510 8193 699 PIRBGRAA EUR
ΕΘΝΙΚΗ GR19 0110 8940 0000 8940 0715 440 ETHNGRAA EUR
       

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ/PAYING

THERMOGATZ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ / THERMOGATZ

 

Γ. Με επιταγή για ορισμένους πελάτες, κατόπιν προηγούμενης ρητής συμφωνίας.

 

10.ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ.

Το Κατάστημά μας παρέχει  εγγύηση με την επίδειξη της απόδειξης / του Τιμολογίου αγοράς.

Ειδικότερα, προβλέπονται οι εξής εγγυήσεις για τα κάτωθι αναλυτικώς αναφερόμενα προϊόντα μας:

Α. Δύο (2) χρόνια εγγύηση για λευκές συσκευές.

Β. Δύο (2) χρόνια εγγύηση, με επέκταση εγγύησης + τρία (3) χρόνια για λέβητες αερίου.

Γ. Ένα (1) χρόνο εγγύηση για επιτραπέζιες συσκευές υγραερίου.

Δ. Ένα (1) χρόνο εγγύηση για ψησταριές υγραερίου.

Ε. Ένα (1) χρόνο εγγύηση για θερμάστρες ξύλου, πετρελαίου, pellet, υγραερίου και ηλεκτρικές θερμάστρες.

ΣΤ. Ένα (1) χρόνο εγγύηση για επαγγελματικές συσκευές.

Ζ. Τρείς (3) μήνες εγγύηση για λάμπες συσκευών. 

Βασική προϋπόθεση για την ενεργοποίηση της εγγύησης είναι η ορθή χρήση των προϊόντων μας και η εγκατάσταση των συσκευών και των μηχανισμών μας βάση των οδηγιών χρήσης και εγκατάστασης, καθώς επίσης και της ισχύουσας νομοθεσίας εγκατάστασης. Σε περίπτωση που δεν τηρούνται οι παραπάνω προϋποθέσεις, η συσκευή θα τίθεται εκτός εγγύησης.

Για οποιοδήποτε ελαττωματικό προϊόν ο Καταναλωτής θα έχει την δυνατότητανα απευθύνεται στο τμήμα serviceτου Καταστήματός μας, είτε ηλεκτρονικά στην διεύθυνση service@thermogatz.gr  περιγράφοντας το πρόβλημα, το οποίο θα συνοδεύεται με την απόδειξη αγοράς όπου θα αναφέρεται το μοντέλο της συσκευής, ή και τηλεφωνικά Δευτέρα με Παρασκευή 08:30 έως 16:30 στο τηλέφωνο 2310698448 (εσ.522), όπου και θα δίνονται οδηγίες κατά περίπτωση από εξειδικευμένους τεχνικούς και συνεργάτες μας.

Επισκευές εντός και εκτός εγγύησης πραγματοποιούνται από:

Α. τους κατά τόπους συνεργάτες μας,

Β. εξειδικευμένο Τεχνικό καθ’ υπόδειξη μας και

Γ. στο τμήμα serviceτης έδρας μας.

Για αποστολή των προς επισκευή προϊόντων προς εμάς, ο Πελάτης θα ενημερώνεται από το αντίστοιχο τμήμα serviceγια τον τρόπο, το μέσο και τα έξοδα αποστολής κατά περίπτωση. Ο χρόνος επισκευής εξαρτάται από το είδος της βλάβης και την διαθεσιμότητα των ανταλλακτικών, που απαιτούνται κατά περίσταση για την επιδιόρθωση και ορθή επαναλειτουργία του υπό επισκευή προϊόντος. Σε περίπτωση που το προϊόν είναι πέραν επισκευής ή το ανταλλακτικό δεν είναι διαθέσιμο σε εύλογο χρονικό διάστημα, τότε η συσκευή αντικαθίσταται.

 

11. ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ - ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ - ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΚΥΡΩΣΗΣ.

Μέσα σε προθεσμία 14 ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία παράδοσης ή παραλαβής του Πράγματος, ο Πελάτης διαθέτει το δικαίωμα να υπαναχωρήσει από την σύμβαση πώλησης χωρίς να προβάλει κάποια αιτιολογία, υπό τους κάτωθι όρους και προϋποθέσεις:

Η υπαναχώρηση αυτή είναι αναιτιολόγητη και έγγραφη είτε μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης επικοινωνίας (sales@thermogatz.gr), είτε μέσω της ταχυδρομικής διεύθυνσης (9ο χλμ. Π.Ε.Ο. Θεσσαλονίκης – Κιλκίς, Τ.Θ. 14, ΤΚ: 57013).Η Επιχείρηση μας θα επιβεβαιώσει εγγράφως την παραλαβή της επιστολής υπαναχώρησης, στις ανωτέρω δύο περιπτώσεις.

Η υπαναχώρηση κατά τα παραπάνω δεν αφορά ελαττωματικά προϊόντα ή προϊόντα, τα οποία παρουσιάζουν ελλείψεις συνομολογημένης ιδιότητας για τα οποία εφαρμόζονται άλλες διατάξεις (βλ. παρακάτω υπό 12).

Ο Πελάτης υποχρεούται να επιστρέψει το προϊόν στην ακριβή κατάσταση στην οποία το παρέλαβε (“as new”), δηλαδή το προϊόν δεν θα πρέπει να έχει χρησιμοποιηθεί, φθαρεί, αλλοιωθεί, όλα δε τα σχετικά έγγραφα (πιστοποιητικά, κάρτες εγγύησης κτλ.) θα πρέπει απαραίτητα να συνοδεύουν το προϊόν. Το προϊόν θα πρέπει να συνοδεύεται από το Δελτίο Αποστολής προς επιστροφή.

Ο Πελάτης δεν υποχρεούται να καταβάλει στην Επιχείρηση μας το ποσό που δαπάνησε η Επιχείρηση μας για την αποστολή του προϊόντος, εκτός και αν ο Πελάτης ρητά είχε επιλέξει τρόπο παράδοσης άλλον από τον τυποποιημένο τρόπο παράδοσης που αναφέρουμε στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα.

Ο Πελάτης μας επιβαρύνεται μόνον με τα έξοδα επιστροφής του προϊόντος στην Επιχείρηση μας, η οποία (επιστροφή) μπορεί να πραγματοποιηθεί είτε μέσω Εταιρίας Ταχυμεταφορών ή Μεταφορικής Εταιρίας είτε με μεταφορά του προπϊόντος στην έδρα μας.

Ο Πελάτης υποχρεούται να επιστρέψει το προϊόν μέσα σε προθεσμία 14 ημερολογιακών ημερών από την περιέλευση της δήλωσης του περί υπαναχώρησης στην Επιχείρηση μας κατά τα στο υπό στοιχείο 1 αναφερόμενα. Αρκεί και η αποστολή του προϊόντος προς την Επιχείρηση μας εντός της ως άνω προθεσμίας.

Η Επιχείρηση μας υποχρεούται και δεσμεύεται να προβεί χωρίς υπαίτια καθυστέρηση και οπωσδήποτε εντός 14 ημερολογιακών ημερών από την ημέρα κατά την οποία ενημερώθηκε για την απόφαση του αγοραστή να υπαναχωρήσει από την σύμβαση, να επιστρέψει στον αγοραστή κάθε τίμημα που εισέπραξε για την συγκεκριμένη σύμβαση πώλησης, χρησιμοποιώντας ακριβώς τα ίδια μέσα πληρωμής με εκείνα που ο Πελάτης χρησιμοποίησε για την αρχική συναλλαγή, εκτός και αν συμφωνηθεί μεταξύ της Επιχείρησης μας και του Πελάτη κάποιος άλλος διακανονισμός, υπό την προϋπόθεση ότι θα έχει επιστραφεί το προϊόν και τα συνοδευτικά του έγγραφα κατά τα ανωτέρω.

Ειδικά για την περίπτωση πληρωμής μέσω χρήσης πιστωτικής κάρτας, η Επιχείρησή μας υποχρεούται να ειδοποιήσει αμελλητί την Τράπεζα για την ακύρωση της συναλλαγής. Ωστόσο, κατόπιν αυτής της ενημέρωσης, η Επιχείρησή μας, δεν δύναται να πράξει κάτι άλλο και δεν ευθύνεται για κάτι άλλο, καθώς η ακύρωση της συναλλαγής που πραγματοποιήθηκε μέσω πιστωτικής κάρτας, μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνον από την Τράπεζα ως εκδότρια της πιστωτικής κάρτας, δυνάμει και βάσει των ειδικότερων όρων της τραπεζικής σύμβασης μεταξύ της Τράπεζας και του Πελάτη.

Η Επιχείρησή μας δηλώνει ρητά και σύμφωνα με το Νόμο ότι δικαιούται να παρακρατήσει την επιστροφή του τιμήματος μέχρι να λάβει πίσω το ή τα πράγμα/πράγματα ή μέχρις ότου παραλάβουμε το πράγμα.

Σε περίπτωση που κάποιο προϊόν συνοδεύεται με δώρο, τότε κατόπιν άσκησης της δήλωσης υπαναχώρησης, το δώρο πρέπει να επιστραφεί μαζί με το προϊόν.

Σε περίπτωση που ο Πελάτης προχώρησε στην αγορά προϊόντος το οποίο κατασκευάστηκε σύμφωνα με συγκεκριμένες, σαφώς εξατομικευμένες ιδιότητες για να εξυπηρετεί ειδικές ανάγκες και συγκεκριμένους σκοπούς του («ειδική παραγγελία»), η Επιχείρηση μας δεν κάνει δεκτές τις επιστροφές των προϊόντων αυτών.

Αφού ο Πελάτης προβεί σε παραγγελία έχει το δικαίωμα, να ακυρώσει την παραγγελία του εντός μίας ημέρας μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης επικοινωνίας (sales@thermogatz.gr).

 

12. ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ ΚΑΤ’ ΑΡΘΡΟ 3ιβ ν. 2251/1994.

Το δικαίωμα υπαναχώρησης, όπως αυτό ανωτέρω ορίστηκε και περιγράφηκε, δεν παρέχεται στις παρακάτω περιπτώσεις:

Α. στην περίπτωση που ο Πελάτης  προχώρησε στην παραγγελία και έπειτα αγορά προϊόντος με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και ιδιότητες προς εξυπηρέτηση ειδικών αναγκών του («ειδική παραγγελία»),

Β.στην προμήθεια αγαθών τα οποία, μετά την παράδοση, λόγω της φύσης τους, είναι αναπόσπαστα αναμεμειγμένα με άλλα στοιχεία, όπως συμβαίνει με συγκεκριμένα προϊόντα που είναι διαθέσιμα στο Κατάστημά μας, τα οποία χαρακτηρίζονται ως παρελκόμενα, προορισμένα για την εξυπηρέτηση άλλων συστημάτων και μηχανημάτων,

 

Γ. στην περίπτωση που συγκεκριμένο προϊόν κατασκευάστηκε κατόπιν συγκεκριμένων, σαφώς εξατομικευμένων προδιαγραφών που έθεσε ο Πελάτης.

 

13. ΕΥΘΥΝΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΑΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ‘Η ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΕΛΛΕΙΠΕΙ Η ΣΥΝΟΜΟΛΟΓΗΜΕΝΗ ΙΔΙΟΤΗΤΑ.

Σε περίπτωση που το προϊόν εμφανίζει ελάττωμα ή έλλειψη συνομολογημένης ιδιότητας ο Πελάτης έχει βάσει Νόμου (άρθρο 540 Αστικού Κώδικα) τα εξής δικαιώματα διαζευκτικά:

Ο Πελάτης μπορεί 1. να απαιτήσει χωρίς επιβάρυνση του την διόρθωση ή αντικατάσταση του προϊόντος με άλλο, εκτός εάν μία τέτοια ενέργεια είναι αδύνατη ή απαιτεί δυσανάλογες δαπάνες, 2. να μειώσει το τίμημα, 3. να υπαναχωρήσει από την σύμβαση, εκτός και αν πρόκειται για επουσιώδες ελάττωμα. Η Επιχείρηση μας οφείλει να πραγματοποιήσει την διόρθωση ή την αντικατάσταση σε εύλογο χρόνο και χωρίς σημαντική ενόχληση του Πελάτη.

Για να θεωρηθεί μία ιδιότητα συνομολογημένη θα πρέπει αυτή να έχει συμφωνηθεί εγγράφως από τον Πελάτη και την Επιχείρηση μας, ώστε να εκλείψει η πιθανότητα διενέξεων και αμφισβητήσεων.

Κατά τα λοιπά ισχύει ο Αστικός Κώδικας και όλες οι σχετικές διατάξεις του.

Σε κάθε περίπτωση ο Πελάτης πρέπει να ενημερώνει άμεσα την Επιχείρησή μας τόσο για την διαπίστωση ύπαρξης ελαττώματος, όσο και για την έλλειψη συνομολογημένης ιδιότητας είτε μέσω mail, είτε μέσω φαξ ή με οποιονδήποτε άλλο έγγραφο τύπο.

Επιπλέον τούτου, σε κάθε περίπτωση η Επιχείρηση μας με δικούς της συμβούλους και ειδικούς θα εξετάζει το προϊόν για το οποίο ο Πελάτης έχει παραπονεθεί για την ύπαρξη ελαττώματος ή για την έλλειψη συνομολογημένης ιδιότητας.

 

14. ΕΥΘΥΝΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΕΛΑΤΗ ΜΑΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΜΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΘΕΝΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ.

Σε περίπτωση που από σφάλμα ακολουθήσει αποστολή προϊόντων σε Πελάτη μας χωρίς αυτός να έχει παραγγείλει τα εν λόγω προϊόντα, τότε ο τελευταίος υποχρεούται αμέσως να ειδοποιήσει σχετικά την Επιχείρηση μας ώστε να αναφέρει τα σφάλμα και να αναλάβει την επιστροφή των προϊόντων αυτών με δαπάνες και έξοδα της Επιχείρησης μας. Σε καμία περίπτωση η ανεπιφύλακτη παραλαβή των προϊόντων αυτών ή η παράλειψη ενημέρωσης της Επιχείρησης για το σφάλμα, δεν ισχύει ως αποδοχή ή δήλωση βούλησης αγοράς των προϊόντων. Ο Πελάτης ή Τρίτος υποχρεούται σε περίπτωση που η Επιχείρηση μας ζητήσει πίσω τα προϊόντα της, να της τα επιστρέψει άμεσα, το αργότερο εντός προθεσμίας 8 εργασίμων ημερών από την ημέρα παράδοσης. Η Επιχείρηση μας θα ενημερώσει τον Πελάτη για την διαδικασία επιστροφής κατά την οποία καμία επιβάρυνση για τον ίδιο δεν θα υπάρχει. Σε περίπτωση που η ως άνω προθεσμία παρέλθει άκαρπη, τότε η Επιχείρηση μας θεωρεί ότι ο Πελάτης έχει παραλάβει τα εν λόγω προϊόντα επιθυμώντας την απόκτηση αυτών και δικαιούται να αξιώσει το τίμημα με κάθε νόμιμο τρόπο, τίμημα το οποίο υποχρεούται να καταβάλει ο Πελάτης ως τίμημα αγοράς του προϊόντος που κράτησε.

 

15. ΔΗΛΩΣΗ ΕΧΕΜΥΘΕΙΑΣ.

Κάθε αίτηση και κάθε στοιχείο το οποίο καταχωρεί ο Πελάτης μας είναι απολύτως εμπιστευτικό και η Επιχείρηση μας θα το χρησιμοποιήσει για τους σκοπούς λειτουργίας του ηλεκτρονικού μας καταστήματος και την ορθή επικοινωνία της με τον Πελάτη. Κάθε email ή άλλο έγγραφο μας αποστέλλεται από Πελάτη μας δεν κοινοποιείται σε τρίτους παρά μόνον εάν ο Νόμος το επιτάξει.

 

16. “ΔΕΣΜΟΙ” (LINKS) ΠΡΟΣ ΑΛΛΑ SITES.

Η ιστοσελίδα μας δεν ελέγχει τη διαθεσιμότητα, το περιεχόμενο, την πολιτική προστασίας των προσωπικών δεδομένων, την ποιότητα και την πληρότητα των υπηρεσιών άλλων διαδικτυακών τόπων και σελίδων, στα οποία παραπέμπει μέσω "δεσμών", hyperlinks ή διαφημιστικών με τη μορφή banners, skin, adventorials κ.τ.λ. Συνεπώς, για οποιοδήποτε πρόβλημα παρουσιασθεί κατά την επίσκεψη/χρήση τους, ο χρήστης οφείλει να απευθυνθεί απευθείας στους αντίστοιχους διαδικτυακούς τόπους και σελίδες, οι οποίες και φέρουν κατά αποκλειστικότητα και εις το ακέραιο την ευθύνη για την παροχή των υπηρεσιών τους. Η ιστοσελίδα μας σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να θεωρηθεί ότι ενστερνίζεται ή αποδέχεται το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες των διαδικτυακών τόπων και των σελίδων, στις οποίες παραπέμπει ή ότι συνδέεται με αυτές κατά οποιονδήποτε άλλο τρόπο. Σε καμία περίπτωση επίσης δεν ευθύνεται η ιστοσελίδα μας για τους όρους προστασίας των προσωπικών δεδομένων τα οποία τυχόν επισκέπτες της ιστοσελίδας μας αποφασίζουν να τους δώσουν.

 

17. “ΔΕΣΜΟΙ” (LINKS) ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ.

«Δεσμοί» προς το δίκτυο επιτρέπονται είτε μέσω hyperlinks είτε μέσω εικόνων είτε μέσω βίντεο μόνον προς την κεντρική σελίδα του και όχι προς τις σελίδες που έχουν ενδεχομένως κωδικό πρόσβασης εκτός εάν υπάρχει ρητή, αντίθετη συμφωνία μεταξύ του ιδιοκτήτη του περιεχομένου και του παραπέμποντος σε αυτό φορέα.

 

18. COOKIES KAI IP ADDRESSES.

Η ιστοσελίδα μας μπορεί να συλλέγει και να χρησιμοποιεί cookies και IP addresses.

Cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στο σκληρό δίσκο κάθε επισκέπτη/χρήστη/μέλους και δεν λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε εγγράφου ή αρχείου που είναι αποθηκευμένο ή εγκατεστημένο στον προσωπικό υπολογιστή του. Τα cookies χρησιμοποιούνται προκειμένου να αναγνωρίζεται από την ιστοσελίδα μας ο επισκέπτης/χρήστης των παρεχόμενων από την ιστοσελίδα μας υπηρεσιών και επιλογών. Διευκολύνουν την πρόσβαση του επισκέπτη/χρήστη στις υπηρεσίες της ιστοσελίδας μας. Μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν και για στατιστικούς λόγους προκειμένου να διαπιστώνεται σε ποιες περιοχές η ιστοσελίδα μας έχει την μεγαλύτερη επισκεψιμότητα ή είναι πιο δημοφιλής ή και για λόγους marketing. Σε περίπτωση που ο επισκέπτης/χρήστης δεν επιθυμεί την χρήση cookies δεν θα έχει πρόσβαση σε ορισμένες από τις υπηρεσίες της ιστοσελίδας μας.

IP Address είναι η διεύθυνση ΙΡ μέσω της οποίας ο ηλεκτρονικός υπολογιστής του εκάστοτε επισκέπτη/χρήστη/μέλους έχει πρόσβαση στο διαδίκτυο. Και οι διευθύνσεις ΙΡ χρησιμοποιούνται για στατιστικούς ή για λόγους marketing.

 

19. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ – ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ.

Η επωνυμία μας, «Thermogatz», τα σήματα αλλά και όλο το περιεχόμενο της εν λόγω ιστοσελίδας και του ηλεκτρονικού μας καταστήματος συμπεριλαμβανομένων εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων και των παρεχομένων υπηρεσιών έχουν καταχωρηθεί στις αρμόδιες Αρχές και προστατεύονται ως νομίμως κατοχυρωμένα τόσο στην Ελλάδα όσο και στον Διεθνή χώρο, αποτελώντας πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία της Επιχείρησηςμας. Κάθε χρήση των σημάτων από τρίτο πρόσωπο μη εξουσιοδοτημένο προς τούτο, απαγορεύεται απολύτως, τιμωρείται δε βάσει των ισχυόντων νομοθετικών διατάξεων. Συνεπώς, κανένα εξ αυτών δε δύναται να αποτελέσει εν όλω ή εν μέρει αντικείμενο πώλησης, αντιγραφής, τροποποίησης, αναπαραγωγής, αναδημοσίευσης ή να μεταδοθεί ή να διανεμηθεί με οποιονδήποτε τρόπο. Ο εκάστοτε Πελάτης κατανοεί και αποδέχεται ότι δεν του παρέχεται το δικαίωμα να αναπαράγει, αντιγράφει, πωλεί, μεταπωλεί ή/και εκμεταλλεύεται εμπορικά ή με οποιονδήποτε τρόπο σύνολο ή μέρος του περιεχομένου του παρόντος εντύπου. Η εμφάνιση τους στην ιστοσελίδα μας επ’ ουδενί δεν σημαίνει ότι έχουμε πρόθεση να μεταβιβάσουμε ή να εκχωρήσουμε οποιοδήποτε πνευματικό ή βιομηχανικής ιδιοκτησίας δικαίωμα μας.

 

20. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ.

Η Επιχείρηση μας έχει την επωνυμία «THERMOGATZ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», Α.Φ.Μ.: 801997631, Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ.: 167868704000.Η έδρα μας βρίσκεται στο 9ο χλμ Π.Ε.Ο. Θεσσαλονίκης – Κιλκίς (ΤΘ 14). Τα στοιχεία επικοινωνίας μας είναι τα κάτωθι:

 

Τηλέφωνο: 2310698448.

Fax: 2310808035.

E-Mail: sales@thermogatz.gr

Iστότοπος: www.thermogatz.gr

Παρακάτω θα Σας παρουσιάσουμε την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων σύμφωνα με τον Κανονισμό 2016/679 της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την οποία Σας παρακαλούμε να αναγνώσετε με προσοχή. Η Πολιτική αυτή έχει συνταχθεί από Εμάς σε πολύ απλή γλώσσα ώστε να είναι εύκολα κατανοητή. Σε κάθε περίπτωση για οποιαδήποτε πληροφορία, διευκρίνιση ή ερώτηση Σας μην διστάσετε να έρθετε σε επικοινωνία μαζί μας στα στοιχεία επικοινωνίας που ανωτέρω Σας αναφέραμε. Η εν λόγω Πολιτική Απορρήτου συμπληρώνει τους λοιπούς όρους χρήσης της ιστοσελίδας μας και του ηλεκτρονικού μας καταστήματος και δεν τους αντικαθιστά. Υπεύθυνος επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων είναι η Επιχείρηση μας, τα στοιχεία της οποίας αναφέρονται αμέσως ανωτέρω.

Συλλέγουμε τα προσωπικά Σας δεδομένα όταν αυτό απαιτείται και μόνον τότε (βλ. παρακάτω). Νομική Βάση της επεξεργασίας των δεδομένων Σας είναι είτε η συγκατάθεση Σας είτε η εκτέλεση σύμβασης είτε τέλος η ανάγκη συμμόρφωσης μας με διατάξεις του Δημοσίου Δικαίου. Η επεξεργασία αυτών πραγματοποιείται στην Ελλάδα και μόνον από εμάς.

Τα Προσωπικά Δεδομένα που συλλέγουμε τόσο από Εσάς που έχετε πραγματοποιήσει αγορές από το ηλεκτρονικό μας κατάστημα όσο και από Εσάς που δεν αγοράσατε κάτι από το ηλεκτρονι