Κώδικας Δεοντολογίας

 

Η λειτουργία του καταστήματος διέπεται πλήρως από την χρήση του ισχύοντος Κώδικα Δεοντολογίας. Για περισσοτέρες λεπτομέρειες μπορείτε να ενημερωθείτε εδώ